Trestní řízení

O co  mohu žádat v trestním řízení v rámci bezplatné právní pomoci?

 

Jako obviněný/á můžete žádat:

  • o bezplatnou obhajobu nebo o obhajobu za sníženou odměnu
  • o ustanovení obhájce
  • o úhradu nákladů na znalecký posudek státem


Jako poškozený/á můžete žádat:

  • o ustanovení zmocněnce, který vás zastupuje bezplatně nebo za sníženou odměnu
  • o úhradu nákladů na znalecký posudek státem
  • o náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení nebo jiných nákladů souvisejících s účastí poškozeného v trestním řízení

 

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy