Přehled tipů

Poradna dostupnosti právní pomoci opět funguje

4. 12. 2012

S potěšením vás můžeme informovat o tom, že díky spolupráci s advokátkou Mgr. Andreou Urban Jarabincovou a díky zájmu studentů právnické fakulty v Praze začíná opět fungovat poradna dostupnosti právní pomoci.

Poradna nespokytuje právní rady a pomoc týkající se samotného právního řešení případů, pomůže vám pouze s tím, kde a jakým způsobem můžete získat právní zastoupení nebo konzultace. Dotazy můžete psát na adresu potrebujipravnika@probonoaliance.cz.

PRO BONO právník roku 2011 – nominovat je možné do 31.října

10. 10. 2011

V rámci 7. ročníku prestižní soutěže Právník roku bude opět uděleno také ocenění PRO BONO. Ocenění PRO BONO je určeno zejména pro advokáty, kteří dobrovolně poskytují bezplatně právní služby lidem v nouzi, sociálně znevýhodněným nebo neziskovým organizacím.

Laická i odborná veřejnost může své nominace zasílat organizátorům soutěže až do 31.října 2011. K nominacím slouží internetový formulář dostupný na stránkách www.pravnikroku.cz/nominace.html.


Ocenění PRO BONO je v prvé řadě poděkováním advokátům, kteří se zapojují do pomoci potřebným a do jiných obecně prospěšných aktivit. Doposud byla udělena 2 ocenění, získali je Mgr. Štěpán Holub z Prahy (2009) a JUDr. Petra Marková z Plzně (2010).

„Oceněním PRO BONO roku chceme ukázat, že mezi advokáty je stále více těch, kdo považují za samozřejmost zcela dobrovolně věnovat část svého času pomoci potřebným. Věříme, že mimo jiné i díky takovému veřejnému poděkování bude pro bono advokátů přibývat,“ vysvětluje Vítězslav Dohnal, ředitel neziskové organizace Pro bono aliance, která ve spolupráci s organizátory soutěže ocenění PRO BONO připravila. 

 

Bližší informace:

Mgr. Vítězslav Dohnal, Pro bono aliance, mobil: 776 834 534, e-mail: vdohnal@probonoaliance.cz,


1) Hlavními organizátory soutěže Právník roku jsou Česká advokátní komora a společnost EPRAVO.CZ.

2) V rámci projektu rozvoje pro bono advokacie Pro bono aliance zprostředkovává advokátní služby pro české neziskové organizace, propaguje pro bono advokacii u odborné i laické veřejnosti a pořádá vzdělávací akce. Od června 2008 do září 2011 se podařilo zprostředkovat advokátní služby pro celkem 110 žádostí o poskytnutí pro bono služeb od NNO. Do poskytování pro bono právní pomoci se zapojilo více než 40 advokátních kanceláří (jejich seznam najdete na www.probonocetrum.cz v sekci „Naši partneři“).

Více informací o projektu Pro bono centrum najdete na www.probonocentrum.cz
Více informací o činnosti Pro bono aliance najdete na www.probonoaliance.cz
 

Exekuce a bezplatná právní pomoc

2. 6. 2011

Lidé nově najdou zastání v nerovném boji s mašinérií nepoctivých exekutorů. Nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe) zahájila projekt, díky kterému může nabídnout bezplatnou právní pomoc a zároveň si posvítit na problematickou novelu exekučního řádu.

Kontakty: U Průhonu 23/1201, Praha 7, 170 00, tel.: 222 515 564, e-mail: iure@iure.org

PRO BONO - nominujte v rámci Právníka roku

30. 7. 2010

Také letos bude součástí prestižní soutěže Právník roku ocenění PRO BONO. Neváhejte a nominujte své pro bono právníky! 

 

 Informace o této soutěži a nominační formulář najdete na internetové stránce www.pravnikroku.cz.

Národní pro bono fórum 2010

26. 2. 2010

Public Interest Lawyers Association pořádá ve spolupráci s Českou advokátní komorou konferenci Národní pro bono fórum. Akce se uskuteční od 13:00 do 18:30 ve středu 28.dubna 2010 v konferenčních prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem Národního pro bono fóra je další propagace pro bono advokacie v řadách odborné i laické veřejnosti a podpora rozvoje této formy obecně prospěšné činnosti advokátů.  Podrobnější informace najdete na stránkách www.probonocentrum.cz

Pro bono advokát roku 2009

2. 11. 2009

 V rámci galavečera Právník roku 2009 bude uděleno mimořádné mimosoutěžní ocenění Pro bono advokát roku. Ocenění udělují organizátoři soutěže Právník roku ve spolupráci s neziskovou organizací Public Interest Lawyers Association. Nominace může odborná i laická veřejnost zasílat do 10.11.2009 na emailovou adresu probono@pilaw.cz. V nominaci uvádějte jméno, příjmení, titul a kontakty na nominovaného, důvody nominace a kontaktní údaje navrhovatele.

 

Dejte si pozor na lhůty!

Může trvat poměrně dlouhou dobu, než právní pomoc seženete. Je proto velmi důležité dávat pozor, zda vám neuplyne nějaká důležitá lhůta před tím, než budete mít možnost se poradit s právníkem! Uplynutí lhůty může znamenat, že se proti rozhodnutí již nebude moci odvolat a stane se tak konečným, nebo že již nebudete moci své právo vymáhat.

Vzory právních podání na jednom místě

20. 8. 2009

Pro jednodušší využití najdete nyní všechny vzory na jednom místě, konkrétně zde.

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy