Jak si najít a vybrat advokáta ?

Nepodceňujte výběr dobrého advokáta. Kriterii pro výběr mohou být zejména specializace na tu oblast práva, které se týká váš problém, vysoká odbornost, ochota se s Vámi osobně setkat a průběžně komunikovat,  dobrá pověst advokáta v regionu, doporučení přátel a známých, a vzdálenost sídla advokátní kanceláře od místa bydliště klienta i od orgánu, před kterým řízení bude probíhat.

Advokáti se v rámci své praxe specializují.  Je vhodné obrátit se na advokáta, který má zkušenosti s oblastí, ve které právní pomoc potřebujete. 

Pokud se Váš problém týká některé ze speciálních oblastí uvedených v sekci specializovaná právní pomoc, doporučujeme se obrátit nejprve na některou z uvedených nevládních organizací. Jedná se o takové situace a problémy, se kterými se advokáti zpravidla běžně nesetkávají. Mohou jim proto chybět potřebné odborné neprávní znalosti nebo speciální praktické dovednosti. Můžete například potřebovat nejen právní pomoc, ale  i psychologickou podporu nebo sociální služby, může být nezbytné spolupracovat se soudními znalci specifického zaměření apod. Váš problém může být také velmi složitý a vyžadovat komplexní řešení a pomoc, kterou vám advokáti nemohou poskytnout, protože pro to nemají časovou nebo personální kapacitu. Specializovanou právní pomoc může být vhodnější vyhledat, pokud jste například obětí domácího násilí, znásilnění, týrání, diskriminace, obchodování s lidmi apod. Stejně tak může být spolupráce s neziskovou organizací vhodná například pro žadatele o azyl nebo jiné cizince. I v případě, že se vám specializovaná nevládní organizace nebude moci věnovat, může vám doporučit advokáta, který se dané velmi specifické právní oblasti dostatečně orientuje.
   
Pokud se váš problém netýká některé ze specifických oblastí uvedených v sekci specializovaná právní pomoc, pokuste se sami vybrat advokáta příslušné specializace.  Specializaci advokáta můžete často najít v obecné podobě na jeho internetových stránkách. Na zkušenosti s danou oblastí se také ptejte při telefonickém kontaktu s advokátní kanceláří a při osobní schůzce.

Samozřejmě je velmi vhodné oslovit advokáta, se kterým má dobré zkušenosti někdo z Vašich přátel či známých.  Pokud jste již byli v minulosti s nějakým advokátem v kontaktu, můžete se obrátit na něj,  i když se sám danou problematikou nezabývá, může vám doporučit kolegu, kterému důvěřuje. 

Při výběru advokát hraje roli samozřejmě i jeho vzdálenost od místa vašeho bydliště a od soudu (či jiného orgánu), kde se koná řízení.  Advokát je totiž oprávněn účtovat cestovné a náhradu ztraceného času. S rostoucí vzdáleností cest, které musí advokát absolvovat, rostou tedy i vaše náklady na právní služby advokátem poskytované.

Pokud nebudete schopni najít advokáty s využitím výše popsaných pomocných kritérií, nezbude Vám, než využít oficiálního seznamu advokátů zveřejněného na stránkách České advokátní komory. Internetový formulář umožňuje vyhledávání advokátů podle různých kritérií, mimo jiné podle právního zaměření.

V neposlední řadě budete při výběru advokáta zvažovat i cenu jeho služeb. Kolik stojí služby advokáta najdete v  sekci Kolik stojí advokát.

Další informace o tom, jak si vybrat vhodnou advokátní kancelář, najdete na stránkách České advokátní komory zde. 

 

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy