Potřebuji zahájit řízení

Pokud potřebujete právní pomoc při sepsání právního podání v občanskoprávním řízení např. žaloby nebo návrhu na zahájení řízení, abyste mohli řízení zahájit, můžete požádat o ustanovení zástupce soudem ještě před zahájením soudního řízení. Některé soudy ustanovují zástupce již před zahájením řízení (občanskoprávního nebo správního soudního řízení) právě k sepsání právního podání. O ustanovení zástupce před zahájením řízení se žádá stejným způsobem jako o ustanovení zástupce v řízení již zahájeném. Jak požádat o ustanovení zástupce najdete v sekcích o právní pomoci v občanskoprávním řízení nebo v soudním řízení správním.


V některých případech si podání můžete nechat sepsat přímo u soudu. Kterýkoliv okresní soud je povinen sepsat vaše podání do protokolu a postoupit je bez průtahů příslušnému soudu. Podání do protokolu je povinen sepsat každý okresní soud, i ve věcech k jejichž projednání a rozhodnutí není místně nebo věcně příslušný. Podání,  která lze takto učinit jsou: návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství, o určení a popření otcovství, o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, o osvojení, dále řízení, která lze zahájit i bez návrhu (to je řízení ve věcech péče o nezletilé, o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče, o způsobilosti k právním úkonům, řízení opatrovnické, řízení o prohlášení za mrtvého, o dědictví, o určení, zda tu manželství je či není, a další řízení, kde to připouští zákon) a návrhy na výkon rozhodnutí v těchto řízeních (§ 42 odst. 1, 2 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád).

 

Bližší informace najdete v sekci bezplatná právní pomoc v řízení.

 

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy