Regionální poradenská centra pro zaměstnance

1.    Co jsou regionální poradenská centra pro zaměstnance a komu poskytují právní pomoc?
2.    Jakou právní pomoc a v jakých oblastech  poskytují regionální poradenská centra pro zaměstnance ?
3.    Kde najdu regionální poradenské centrum pro zaměstnance a jak se objednat?


1.    Co jsou regionální poradenská centra pro zaměstnance a komu poskytují právní pomoc?


Regionální poradenská centra pro zaměstnance (dále jen RPC PZ) jsou součástí organizační struktury Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Zaměstnancům a členům odborů poradí  RPC PZ v otázkách pracovněprávních vztahů, sociálního dialogu včetně právního poradenství. RPC PZ je třeba navštívit osobně. Služby jsou poskytovány pro žadatele zdarma, RPC PZ neověřují nemajetnost žadatele o právní služby.

2.    Jakou právní pomoc a v jakých oblastech  poskytují regionální poradenská centra pro zaměstnance ?


RPC PZ vám poskytnou právní poradenství zejména v těchto oblastech: 
•    v oblasti pracovního práva (vznik, změny a skončení prac. poměru, povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů, vztahujících se k vykonané práci a pracovní řád, pracovní doba a doba odpočinku, dovolená, mzda (plat), náhrada mzdy a výdajů, BOZP, pracovní podmínky zaměstnanců, náhrada škody,  pracovní kategorie, individuální právo vyplývající z kolektivní smlouvy, bytová problematika, organizační změny, odstupné poskytované při skončení pracovního poměru, odškodnění prac. úrazu a nemoci z povolání, vnitřní normativní akty zaměstnavatele, překážky v práci, konkurzní řízení, služební poměr, smlouvy a dohody v pracovním právu
•    v oblasti sociálního zabezpečení,
•    v oblasti důchodového a zdravotního pojištění;
•    v oblasti občanského práva hmotného
•    v oblasti občanského práva procesního
•    v oblasti dodržování lidských a odborových práv.


RPC PZ však poskytují členům odborových svazů sdružených v ČMKOS i právní pomoc ve formě zastoupení před soudem ve sporech týkajících se pracovního poměru, dohod konaných mimo pracovní poměr a ve sporech týkajících se sociálního zabezpečení a důchodového a sociálního pojištění. Právní pomoc ve formě zastoupením před soudem se vám bude, pokud jste členem odborových svazů, poskytnuta bezplatně, musíte však ve většině případů uhradit soudní náklady.

3.    Kde najdu regionální poradenské centrum pro zaměstnance a jak se objednat?


Poskytování služeb RPC PZ zaměstnancům a členům odborů je prováděno výhradně na základě vyplnění žádanky  o poskytnutí služby RPC PZ, kterou najdete zde. 

RPC PZ poskytují své služby ve vybraných místech ČR ve stanovených dnech a příslušném čase. Seznam RPC PZ, jejich adresu, kontaktní údaje a úřední hodiny najdete zde.

 


 

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy