Občanské poradny

1.    Co jsou občanské poradny a komu poskytují právní pomoc?
2.    Jakou právní pomoc a v  jakých oblastech  poskytují občanské poradny ?
3.    Kde najdu občanskou poradnu a jak se objednat?


1.    Co jsou občanské poradny a komu poskytují právní pomoc?

Občanské poradny jsou nevládní organizace poskytující nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství. V České republice existuje 39 občanských poraden. Síť poraden pokrývá území všech krajů ČR a působí v 56 místech ČR. Ačkoliv cílovou skupinou občanských poraden jsou občané v obtížné životní situaci, na občanské poradny se může obrátit kdokoliv. Občanské poradny nijak neověřují vaši nemajetnost, tedy zda si můžete právní služby dovolit.

2.    Jakou právní pomoc a v  jakých oblastech  poskytují občanské poradny ?


Všechny občanské poradny poskytují právní pomoc v  těchto oblastech:

 • sociální dávky/ sociální pomoc
 • pojištění
 • pracovně právní vztahy a zaměstnanost
 • bydlení
 • rodina a mezilidské vztahy
 • majetkoprávní vztahy a náhrada škody
 • finanční a rozpočtová problematika
 • zdravotnictví/ školství a vzdělávání
 • ekologie
 • právo životního prostředí
 • ochrana spotřebitele
 • základy práva ČR
 • právní systém EU
 • občanské soudní řízení
 • veřejná správa
 • trestní právo
 • ústavní právo


Občanské poradny poskytují právní pomoc ve formě právního poradenství případně vám i pomohou sepsat právní podání k soudu např. žalobu.

Bližší informace o oblastech a formách poskytované právní pomoci najdete na stránkách Asociace občanských poraden zde.

3.    Kde najdu občanskou poradnu a jak se objednat?

Adresář občanských poraden najdete zde.

 

 

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy