Právní kliniky nebo jiné poradny při právnických fakultách

1.    Co jsou právní kliniky a komu poskytují právní pomoc?
2.    V jakých oblastech a jaký typ právní pomoci  poskytují právní kliniky ?
3.    Co jsou studentské právní poradny a jakou formu právní pomoci poskytují?
4.    Kde najdu právní kliniku nebo studentskou právní poradnu a jak se objednat?


1.    Co jsou právní kliniky a komu poskytují právní pomoc?


Právní kliniky jsou bezplatné právní poradny při právnických fakultách, kde studenti právnických fakult pod dohledem zkušených advokátů nebo vyučujících právnické fakulty poskytují bezplatné právní poradenství nemajetným osobám, které si právní pomoc advokáta nemohou dovolit.  Právní kliniky jsou zpravidla předmětem v rámci výuky na právnické fakultě, kde studenti pracují pod supervizí vyučujících fakulty nebo externích vyučujících.

2.     V jakých oblastech a jaký typ právní pomoci  poskytují právní kliniky ?

Právní pomoc je obvykle poskytována ve formě právního poradenství, případně sepsání právního dokumentu nebo podání k soudu nebo jinému orgánu. Právní oblasti, ve kterých právní kliniky poskytují poradenství, závisí na tom, zda se klinika specializuje na určitou právní oblast (např. cizinecké a uprchlické právo) nebo se nespecializuje a poskytuje právní pomoc ve všech nebo ve většině právních oblastí.

3.    Co jsou studentské právní poradny a jakou formu právní pomoci poskytují?


Studentské právní poradny jsou většinou provozovány studentskými organizacemi při právnických fakultách. Nejedná se o předmět formálně zařazený do výuky na právnické fakultě, studenti poskytují poradenství, pouze proto, že chtějí pomoci nebo získat praxi. Většina těchto poraden nabízí studentům poskytující porady rovněž možnost konzultovat poradu s advokátem nebo vyučujícím na právnické fakultě.

4.    Kde najdu právní kliniku nebo studentskou právní poradnu a jak se objednat?

Centrum pro klinické právní vzdělávání, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

V rámci Centra pro klinické právní vzdělávání Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci působí Studentská právní poradna. Právní pomoc poskytovaná touto poradnou má formu právního poradenství a jejím cílem je objasnění všech podstatných okolností, jakož i poukázání na možná řešení případu. Právní pomoc je poskytována nemajetným osobám, které nejsou zastoupeny advokátem nebo jiným právním zástupcem. Na studentskou právní poradnu se můžete obrátit s problémem z jakékoliv právní oblasti tj. například z oblasti občanského a rodinného práva, pracovního práva, práva sociálního zabezpečení Poskytování právní pomoci je ve formě písemné právní rady, která se předává osobně klientovi nebo zasílá poštou. Vyhotovení právní rady trvá obvykle 14 dní. Osoba, která využívá Studentské právní poradny, sama určuje postup ve věci. Poradna sídlí v budově Právnické fakulty na adrese: tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc. Aktuální otvírací hodiny poradny najdete zde.

První právní pomoc, Juristi

První právní pomoc je poradna provozovaná občanským sdružením Juristi (právnická akademická organizace), která poskytuje právní poradenství osobám v sociálně tíživých situacích, které potřebují radu z oboru práva a zpravidla si nemohou dovolit součinnost advokáta. Toto právní poradenství je poskytováno studenty právnické fakulty, kteří již mají teoretické znalosti z relevantních právních oborů. Právní poradenství je poskytováno bezplatně vyjma administrativního poplatku ve výši 30 Kč na úhradu tiskovin spojených s agendou každého případu. Studenti konzultují při pochybnostech případy se svými pedagogy a advokáty. Poradna poskytuje konzultace emailem i na základě osobní schůzky s klientem. Bližší informace získáte a vložit dotaz můžete na stránkách poradny zde.

Studentská právní porada, Common Law Society

Poskytuje elektronické poradenství laické veřejnosti v jejích každodenních problémech. 

 

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy