Domácí násilí

Praha

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

 


 

Praha

 

Intervenční centrum
CSSP Centrum sociálních služeb Praha
Šromova 862, Praha 9  198 00
tel.: +420 281 914 376 recepce Azylový dům
www.csspraha.cz/kontakty
Poskytované služby:  Intervenční centra je celostátní síť poraden, které poskytují krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Tato centra poskytují individuální sociálně právní pomoc v konkrétních případech a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání spolupracují s Policií České republiky. Personálně je jejich činnost zajištěna proškolenými pracovníky, kteří mají pro tuto službu osvědčení signované náměstkem ministra práce a sociálních věcí.

 

DONA linka
Pomoc osobám ohroženým domácím násilím
tel: 2 51 51 13 13 (nonstop)
e-mail: dona.linka@bkb.cz
provozovatelem DONA linky je Bílý kruh bezpečí
Poskytované služby: Pracovníci DONA linky vám mimo jiné poskytnou právní podporu a informace o sociálně-právních a trestněprávních opatřeních. Dále vám pracovníci linky pomohou orientovat se v aktuální situaci, sestavit individuální bezpečnostní plán, poskytnou praktické rady a pomohou nalézt další vhodný postup, pomohou orientovat se v systému služeb sociální záchranné sítě pro oběti domácího násilí a trestných činů, pomohou vyhledat bezpečné ubytování, přivolají v případech vážného ohrožení zdraví a života urgentní pomoc

ProFem o. p. s. – konzultační středisko pro ženské projekty
proFem o. p. s., Plzeňská 66, 150 00 Praha 5
tel./fax: 224 917 224
e-mail: info@profem.cz
linka právní pomoci ženám – obětem (domácího) násilí: 224 910 744 (každou středu 18.30–20.30) 
http://www.profem.cz/
Poskytované služby: V rámci projektu AdvoCats je provozována bezplatná linka právní pomoci pro ženy - oběti domácího násilí, která je v provozu vždy v úterý od 9:00 do 12.00 a ve středu od 17:30 do 20:30 na tel. čísle: 224 910 744. Profem provozuje rovněž internetovou poradnu, kde vám právničky a právníci odpoví na všechny otázky, které se týkají právních problémů spojených s domácím násilím a diskriminací na trhu práce. Internetovou poradnu najdete zde: http://www.profem.cz/poradna/
 
Psychosociální centrum Acorus
Centrum pro pomoc obětem domácího násilí
Dělnická 213/12, Praha 7
e-mail: info@acorus.cz
krizová linka: 283 892 772 (non stop)
http://www.acorus.cz/
Poskytované služby: Vedle dalších služeb poskytuje Acorus pomoc při prosazování práv a zájmů zahrnující informování o právech a povinnostech osob ohrožených domácím násilím, hledání společných možností řešení nepříznivé sociální situace, doprovod k soudu a jiným jednáním, eventuálně právní poradenství a zastupování u soudu.

ROSA – informační a poradenské centrum pro ženy – oběti domácího násilí
ROSA, Podolská 25, 147 00 Praha 4
tel.: 241 432 466
e-mail: info@rosa-os.cz
krizová linka: 602 246 102 (všední dny 8:00–18:00)
http://www.rosa-os.cz/index.php?id=2
Poskytované služby:  Občanské sdružení ROSA se poskytuje bezplatné, komplexní  psychosociální pomoci ženám, obětem domácího násilí.  Pro klientky Informačního a poradenského centra ROSA je poskytováno právní poradenství v úterý od 16-18 hod. K problematice domácího násilí poskytuje ROSA poradenství také na e-mailové adrese poradna@rosa-os.cz .Rosa poskytuje také telefonickou krizovou pomoc, přímé a ubytování v azylovém domě a bytech s utajenou adresou (je určeno ženám od 18 let).

 

Jihočeský kraj

 

Intervenční centrum
Diecézní charita v Českých Budějovicích - EVA – poradna pro ženy a dívky v nouzi
Kanovnická 11, 370 01 České Budějovice
tel.: 386 232 016 386/ 603 281 300
www.charitacb.cz
Poskytované služby:  Intervenční centra je celostátní síť poraden, které poskytují krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Tato centra poskytují individuální sociálně právní pomoc v konkrétních případech a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání spolupracují s Policií České republiky. Personálně je jejich činnost zajištěna proškolenými pracovníky, kteří mají pro tuto službu osvědčení signované náměstkem ministra práce a sociálních věcí.

 

Jihomoravský kraj

 

Intervenční centrum
SPONDEA při ČČK Brno, o. p. s.
Sýpka 25, 613 00 Brno
tel.: 541 235 511 pro klienty 
nonstop telefonní linka: 739 078 078
http://www.donacentrum.cz/
Poskytované služby:  Intervenční centra je celostátní síť poraden, které poskytují krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Tato centra poskytují individuální sociálně právní pomoc v konkrétních případech a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání spolupracují s Policií České republiky. Personálně je jejich činnost zajištěna proškolenými pracovníky, kteří mají pro tuto službu osvědčení signované náměstkem ministra práce a sociálních věcí.

Magdalenium
mobil: 776 718 459 (non stop)
e-mail: magdalenium2@volny.cz, magdalenium2@centrum.cz
http://www.magdalenium.cz/
Poskytované služby: Občanské sdružení Magdalenium je provozovatelem zařízení Helena, poskytujícího ženám – obětem domácího násilí  a jejich dětem azylové ubytování s následným psychologickým, sociálním a právním poradenstvím. Azylový dům je jediný v Brně s utajenou adresou. Možnost neveřejné adresy umožňuje klientkám a jejich dětem získat pocit bezpečí. Kontaktovat Magdalenium můžete na krizové telefonní lince (776 718 459), která je v provozu 24 hodin denně. Kromě telefonní linky Magdalenium poskytuje kontaktní práce v terénu, krizová a přechodného lůžka a následné právní, sociální a psychologické poradenství (pro ubytované klientky).

Persefona o. s. – pomoc obětem domácího násilí

Jiráskova 8, 602 00 Brno
tel.: 545 245 996 (po-pá: 9.00 - 17.00)
help linka: 737 834 345 (po-pá: 9:00 - 17:00)
e-mail: domacinasili@persefona.cz 
/www.persefona.cz/
Poskytované služby:  Persefona poskytuje komplexní přímou pomoc obětem domácího násilí a doplňkově právní a psychologickou pomoc obětem znásilnění a sexuálního zneužívání.  Služby jsou určené všem ženám a mužům, kterých se bolestně dotýká problém domácího násilí. Služby zahrnují, jak právní, sociální, psychologické poradenství a krizovou intervenci a další

 

 

Královéhradecký kraj


Intervenční centrum
Oblastní charita Hradec Králové
Velké náměstí 34, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 530 033, 774 591 383
www.hk.caritas.cz
Poskytované služby:  Intervenční centra je celostátní síť poraden, které poskytují krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Tato centra poskytují individuální sociálně právní pomoc v konkrétních případech a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání spolupracují s Policií České republiky. Personálně je jejich činnost zajištěna proškolenými pracovníky, kteří mají pro tuto službu osvědčení signované náměstkem ministra práce a sociálních věcí.

ADRA - Pyramida pomoci: poradna pro oběti domácího násilí a trestné činnosti

Adresa: třída Edvarda Beneše 575, 500 03 Hradec Králové
Tel: 495 262 214,  606 824 104 
Email: pyramidahk@adra.cz
http://www.adra.cz/adra/cz/projekty/projekty-v-cr/pyramida-pomoci/
Poskytované služby: Poradna poskytuje odbornou a komplexní pomoc přímým i nepřímým obětem násilí, v oblasti trestně-právní, sociální a v oblasti duševního zdraví. Služby jsou určeny obyvatelům Královehradeckého kraje (převážně lidem z Hradce Králové a dostupného okolí), kteří se stali přímými či nepřímými (svědci a blízké osoby) oběťmi násilí či trestných činů. Dále také osobám, které se ocitli v těžké životní situaci (převážné účastníci partnerských konfliktů) a potřebují odbornou pomoc při jejím řešení. Poradna poskytuje: krizovou pomoc – krizovou intervenci, sociální poradenství, psychoterapie, skupinové aktivity, poskytování informací, vzdělávací činnost. 


Liberecký kraj


Intervenční centrum
Centrum sociálních služeb Libereckého kraje

Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30
tel.: 482 750 890
www.cipslk.cz
Poskytované služby:  Intervenční centra je celostátní síť poraden, které poskytují krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Tato centra poskytují individuální sociálně právní pomoc v konkrétních případech a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání spolupracují s Policií České republiky. Personálně je jejich činnost zajištěna proškolenými pracovníky, kteří mají pro tuto službu osvědčení signované náměstkem ministra práce a sociálních věcí.


Moravskoslezský kraj


Intervenční centrum
Donacentrum Bílého kruhu bezpečí Ostrava

28. října 124, 702 00 Ostrava ( V Domě kultury)
tel.: 597 489 204
www.bkb.cz
Poskytované služby:  Intervenční centra je celostátní síť poraden, které poskytují krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Tato centra poskytují individuální sociálně právní pomoc v konkrétních případech a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání spolupracují s Policií České republiky. Personálně je jejich činnost zajištěna proškolenými pracovníky, kteří mají pro tuto službu osvědčení signované náměstkem ministra práce a sociálních věcí.

Intervenční centrum
Slezská diakonie – Poradna ELPIS - Ostrava
Elpis Ostrava, Velká 19, 702 00 Ostrava
tel.: 734 645 275;
e-mail: elpis.os@slezskadiakonie.cz
http://www.slezskadiakonie.cz/
Poskytované služby:  Intervenční centra je celostátní síť poraden, které poskytují krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Tato centra poskytují individuální sociálně právní pomoc v konkrétních případech a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání spolupracují s Policií České republiky. Personálně je jejich činnost zajištěna proškolenými pracovníky, kteří mají pro tuto službu osvědčení signované náměstkem ministra práce a sociálních věcí.

Slezská diakonie – Poradna ELPIS - Havířov

Elpis Havířov, Opletalova 4, 736 01 Havířov - Šumbark
tel.: 734 862 309, 596 812 764; e-mail: elpis.ha@slezskadiakonie.cz
Poskytované služby: Poradna Elpis v Havířově poskytuje sociální, psychologické a právní poradenství obětem domácího násilí, týrání a zneužívání a těm, kdo řeší mezilidské vztahy a manželské krize.

Slezská diakonie – Poradna ELPIS - Třinec

Elpis Třinec, Frýdecká 136, 739 61 Třinec
tel.: 558 320 300 vedoucí služby, 733 142 428 sociální pracovník; e-mail: elpis.tc@slezskadiakonie.cz  
Poskytované služby: Poradna Elpis v Třinci poskytuje sociální, psychologické a právní poradenství obětem domácího násilí, týrání a zneužívání a těm, kdo řeší mezilidské vztahy a manželské krize.


Olomoucký kraj


Intervenční centrum

Středisko sociální prevence Olomouc
Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc
tel.: 585 427 141
www.ssp-ol.cz
Poskytované služby:  Intervenční centra je celostátní síť poraden, které poskytují krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Tato centra poskytují individuální sociálně právní pomoc v konkrétních případech a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání spolupracují s Policií České republiky. Personálně je jejich činnost zajištěna proškolenými pracovníky, kteří mají pro tuto službu osvědčení signované náměstkem ministra práce a sociálních věcí.


Pardubický kraj


Intervenční centrum
SKP-CENTRUM Pardubice

Jungmannova 2550 , 530 02 Pardubice
tel.: 464 629 618
www.skp-centrum.cz
Poskytované služby:  Intervenční centra je celostátní síť poraden, které poskytují krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Tato centra poskytují individuální sociálně právní pomoc v konkrétních případech a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání spolupracují s Policií České republiky. Personálně je jejich činnost zajištěna proškolenými pracovníky, kteří mají pro tuto službu osvědčení signované náměstkem ministra práce a sociálních věcí.


Plzeňský kraj


Intervenční centrum
Diecézní charita Plzeň

Cukrovarská 16, 326 00 Plzeň
tel.: 777 167 004
krize@dchp.cz
www.charita.cz/plzen
Poskytované služby:  Intervenční centra je celostátní síť poraden, které poskytují krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Tato centra poskytují individuální sociálně právní pomoc v konkrétních případech a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání spolupracují s Policií České republiky. Personálně je jejich činnost zajištěna proškolenými pracovníky, kteří mají pro tuto službu osvědčení signované náměstkem ministra práce a sociálních věcí.


Středočeský kraj


Intervenční centrum
Zařízením sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643, 272 80 Kladno
tel.: +420 312 292 311
www.zsi-kladno.cz
Poskytované služby:  Intervenční centra je celostátní síť poraden, které poskytují krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Tato centra poskytují individuální sociálně právní pomoc v konkrétních případech a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání spolupracují s Policií České republiky. Personálně je jejich činnost zajištěna proškolenými pracovníky, kteří mají pro tuto službu osvědčení signované náměstkem ministra práce a sociálních věcí.


Ústecký kraj


Intervenční centrum
Občanské sdružení SPIRÁLA

K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem-Skorotice
tel.: 472 743 835, 475 603 390 krizová linka pomoci
www.spirala-ul.cz
Poskytované služby:  Intervenční centra je celostátní síť poraden, které poskytují krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Tato centra poskytují individuální sociálně právní pomoc v konkrétních případech a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání spolupracují s Policií České republiky. Personálně je jejich činnost zajištěna proškolenými pracovníky, kteří mají pro tuto službu osvědčení signované náměstkem ministra práce a sociálních věcí.


Kraj Vysočina


Intervenční centrum
Psychocentrum, manželská a rodinná poradna kraje Vysočina

Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 308 855
www.psychocentrum.cz
Poskytované služby:  Intervenční centra je celostátní síť poraden, které poskytují krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Tato centra poskytují individuální sociálně právní pomoc v konkrétních případech a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání spolupracují s Policií České republiky. Personálně je jejich činnost zajištěna proškolenými pracovníky, kteří mají pro tuto službu osvědčení signované náměstkem ministra práce a sociálních věcí.


Kompletní adresář míst pomoci zahrnující i jiné formy pomoci než právní jakou jsou například azylové domy, psychoterapeutická péče apod. najdete na stránkách DONA linky zde.

 
 

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy